เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายวัชร  สุขเกื้อ
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ
  โทรศัพท์ +  075-772754, 081-9582379
  อีเมล์ + dontro_156@hotmail.com
dontro.local@gmail.com
 
  ชื่อ +

นางนุชรี สุดแก้ว

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ
  โทรศัพท์ + 075-772754, 086-2798756
  อีเมล์ + dontro_156@hotmail.com
dontro.local@gmail.com
 
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 075-772754
  อีเมล์ + dontro_156@hotmail.com
dontro.local@gmail.com
 
  ชื่อ +

นางพวงเพ็ญ เกิดศรีเหล็ก

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 075-772754, 086-2714108
  อีเมล์ + dontro_156@hotmail.com
dontro.local@gmail.com
 
  ชื่อ +

นายไพฑูล มานพพันธ์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 075-772551, 093-5809746
  อีเมล์ + dontro_156@hotmail.com
dontro.local@gmail.com
 
  ชื่อ +

นางกานติศา แก้วบรรจง

  ตำแหน่ง + รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ
  โทรศัพท์ +  089-5882281, 075-772754
  อีเมล์ + dontro_156@hotmail.com
dontro.local@gmail.com
 
 
  ชื่อ +

นายทวีสิทธิ์ เมทิโก

  ตำแหน่ง + รักษาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน
  โทรศัพท์ +  089-6469202, 075-772754
  อีเมล์ + dontro_156@hotmail.com
dontro.local@gmail.com
   ...เพื่อประโยชน์ของทางราชการ...โปรดใช้วิจารณญาณในการโทร...บางครั้งอาจไม่ได้รับสาย...ขออภัยในความไม่สะดวก...ขอบคุณค่ะ