เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-003 ม.1 ต.ดอนตรออ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]32
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย รหัสสายทาง นศ.ถ. 83-009 ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]32
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 83-010 สายทุ่งคาพัฒนา ม.4 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]31
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คลส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 83-005 สายประชาอุทิศ 2 ม.2 บ้านประดู่โพรง ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช [ 10 ก.ย. 2564 ]31
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งคาพัฒนา ม.4 [ 21 ก.ค. 2564 ]35
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายปฏิรูปที่ดิน (ที่นางนางรวย-ถนนริมคลองใหม่สุรินทร์) ม1 [ 21 ก.ค. 2564 ]35
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ถนนนายวรรณ-ปากเนตรทางพูน) ม.1 [ 21 ก.ค. 2564 ]42
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ ม.3 [ 21 ก.ค. 2564 ]34
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ม.1 [ 11 มี.ค. 2564 ]46
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ ม.2 [ 28 ม.ค. 2564 ]41
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองเคียน-นานายเคียง ม.4 [ 28 ม.ค. 2564 ]41
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา ม.1 [ 28 ม.ค. 2564 ]48
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-ถนนนายวรรณ)ม.1 [ 26 ม.ค. 2564 ]47
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไม้ ม.2 [ 26 ม.ค. 2564 ]42
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่4,2,3 [ 20 ม.ค. 2564 ]42
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอคด(ถนนวัดจันทร์-ถนนชลประทาน) ม.2 [ 20 ม.ค. 2564 ]42
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-004 สายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-เหมืองลอย) ม.1 ต.ดอนตรอ [ 6 ม.ค. 2564 ]43
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-004 สายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตรทางพูน-เหมืองลอย) ม.1 ต.ดอนตรอ [ 6 ม.ค. 2564 ]42
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิน นศ.ถ.83-009 สายเหมืองลอย ม.1,4 บ้านสำทำ,บ้านทุ่งคา ต.ดอนตรอ [ 23 ธ.ค. 2563 ]26
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.83-009 สายเหมืองลอยหมู่ที่ 1,4 บ้านสำทำ,บ้านทุ่งคา [ 16 ธ.ค. 2563 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6