เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายฃื่อผู้ได้การสรรหาแล ะเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 27 ธ.ค. 2564 ]15
2 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 15 ธ.ค. 2564 ]34
3 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]41
4 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 13 ส.ค. 2564 ]82
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]87
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 [ 12 ก.ค. 2564 ]54
7 แก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ค. 2564 ]105
8 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2564 ]114
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำรอบ 6 เดือน ปี 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]41
10 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของนายกเทศมนตรี [ 5 ก.พ. 2564 ]61
11 ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 5 ก.พ. 2564 ]50
12 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 4 ก.พ. 2564 ]52
13 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ [ 4 ก.พ. 2564 ]54
14 เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) ประจำรอบ 12 เดือน ปี 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]39
15 รับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูประเภทอื่น [ 30 พ.ย. 2563 ]58
16 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 2 ต.ค. 2563 ]51
17 การปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]49
18 ประกาศผลผู้ท่ีได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 28 ก.ย. 2563 ]57
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 18 ก.ย. 2563 ]49
20 ประกาศใฃ้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 [ 15 ก.ย. 2563 ]33
 
หน้า 1|2|3|4