เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 1 ธ.ค. 2566 ]0
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]4
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2565-เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]43
4 ประกาศนโยบายคุ้มครองคุ้งครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 13 ก.พ. 2566 ]40
5 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 25 ม.ค. 2566 ]16
6 ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับป้ายโฆษณารุกล้ำท่ีสาธารณะ [ 8 ธ.ค. 2565 ]24
7 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]77
8 การจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 งวดจ่ายเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]145
9 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินีย [ 12 ก.ค. 2565 ]27
10 การจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 งวดจ่ายเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]162
11 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]204
12 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]196
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 25 มี.ค. 2565 ]24
14 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายเมษายน พ.ศ.2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]189
15 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายมีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]182
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 19 ม.ค. 2565 ]23
17 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]199
18 ประกาศรายฃื่อผู้ได้การสรรหาแล ะเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 27 ธ.ค. 2564 ]253
19 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา [ 15 ธ.ค. 2564 ]283
20 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายมกราคม พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]178
 
หน้า 1|2|3|4|5