เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 21 พ.ค. 2567 ]3
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 11 ม.ค. 2567 ]23
3 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง เลื่อนประกาศผลรายชื่อผู้ท่ีไดัการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 8 ม.ค. 2567 ]23
4 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และขอเลื่อนกำหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร [ 28 ธ.ค. 2566 ]26
5 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 1 ธ.ค. 2566 ]25
6 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]23
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนตุลาคม 2565-เมษายน 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]62
8 ประกาศนโยบายคุ้มครองคุ้งครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 13 ก.พ. 2566 ]54
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 25 ม.ค. 2566 ]31
10 ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับป้ายโฆษณารุกล้ำท่ีสาธารณะ [ 8 ธ.ค. 2565 ]36
11 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การรับฟังความเห็นของประชาชน ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนตรอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]94
12 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]15
13 การจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 งวดจ่ายเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]161
14 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินีย [ 12 ก.ค. 2565 ]40
15 การจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 งวดจ่ายเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]177
16 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]221
17 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายพฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]213
18 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 25 มี.ค. 2565 ]36
19 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายเมษายน พ.ศ.2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]200
20 ประกาศเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดจ่ายมีนาคม พ.ศ.2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]199
 
หน้า 1|2|3|4|5