เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (1) [ 9 ธ.ค. 2562 ]65
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (2) [ 9 ธ.ค. 2562 ]50
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (3) [ 9 ธ.ค. 2562 ]53
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (4) [ 9 ธ.ค. 2562 ]55
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (5) [ 9 ธ.ค. 2562 ]51
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (6) [ 9 ธ.ค. 2562 ]47
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (7) [ 9 ธ.ค. 2562 ]53
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (8) [ 9 ธ.ค. 2562 ]53
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 29 มิ.ย. 2559 ]52
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 26 มิ.ย. 2558 ]51
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 27 มิ.ย. 2557 ]49
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) [ 28 มิ.ย. 2556 ]52
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) [ 28 มิ.ย. 2555 ]49
14 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่ 5 [ 14 ธ.ค. 2554 ]57
15 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่4 [ 14 ธ.ค. 2554 ]51
16 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่3 [ 14 ธ.ค. 2554 ]50
17 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่2 [ 14 ธ.ค. 2554 ]51
18 แผนพัฒนาสามปี 55-57 [ 14 ธ.ค. 2554 ]51
19 แผนพัฒนา 3 ปี [ 13 ธ.ค. 2554 ]51