เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 1 ต.ค. 2564 ]42
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (1) [ 9 ธ.ค. 2562 ]153
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (2) [ 9 ธ.ค. 2562 ]122
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (3) [ 9 ธ.ค. 2562 ]124
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (4) [ 9 ธ.ค. 2562 ]130
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (5) [ 9 ธ.ค. 2562 ]122
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (6) [ 9 ธ.ค. 2562 ]120
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (7) [ 9 ธ.ค. 2562 ]136
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (8) [ 9 ธ.ค. 2562 ]132
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) [ 29 มิ.ย. 2559 ]127
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 26 มิ.ย. 2558 ]127
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) [ 27 มิ.ย. 2557 ]123
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) [ 28 มิ.ย. 2556 ]127
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) [ 28 มิ.ย. 2555 ]121
15 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่ 5 [ 14 ธ.ค. 2554 ]132
16 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่4 [ 14 ธ.ค. 2554 ]124
17 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่3 [ 14 ธ.ค. 2554 ]124
18 แผนพัฒนาสามปี 55-57 บทที่2 [ 14 ธ.ค. 2554 ]126
19 แผนพัฒนาสามปี 55-57 [ 14 ธ.ค. 2554 ]125
20 แผนพัฒนา 3 ปี [ 13 ธ.ค. 2554 ]123