เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศมอบอำนาจ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 มิ.ย. 2562 ]232
2 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 มิ.ย. 2562 ]229
3 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 15 ต.ค. 2556 ]230
4 ประกาศแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน [ 22 ม.ค. 2556 ]234