เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]71
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]99
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]79
4 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรณีหัวหน้าส่วนราชการว่างหรื่อไม่สามารถปฏิบัติงานได้ [ 8 พ.ย. 2564 ]53
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]167
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]133
7 การดำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]152
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]180
9 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 3 มิ.ย. 2562 ]134
10 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง [ 3 มิ.ย. 2562 ]150