เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]8
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]11
3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]8
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]83
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]137
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]89
7 ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรณีหัวหน้าส่วนราชการว่างหรื่อไม่สามารถปฏิบัติงานได้ [ 8 พ.ย. 2564 ]66
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]196
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]145
10 การดำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]186
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]225
12 ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 3 มิ.ย. 2562 ]144
13 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทาง [ 3 มิ.ย. 2562 ]181