เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ุคู่มือการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2564 ]118
2 คู่มือการใช้งานระบบE-Plan [ 19 พ.ค. 2564 ]90
3 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 18 พ.ย. 2563 ]89
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 15 ม.ค. 2563 ]92
5 คู่มือการปกิบัติงานพัสดุ [ 20 ก.พ. 2562 ]132