เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]209
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 18 ก.ย. 2558 ]188
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 27 ก.ย. 2557 ]166
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 26 ก.ย. 2556 ]173
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 5 ก.ย. 2555 ]166
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]169
7 คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]165
8 รายจ่ายสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]193
9 รายจ่ายส่วนการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]171
10 รายจ่ายส่วนโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]168
11 รายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 22 ธ.ค. 2554 ]179