เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

กองช่าง

นายไพฑูล มานพพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายวิสิษฎ์ จันทร์ไพรพฤกษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายสราวุธ  สุขเกื้อ
นายสันติชัย  สนธะมิโน
นายธนวัฒน์  บัวเพ็ชร
พนักงานผลิตน้ำประปา
ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา