เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]0
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]2
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]27
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]26
5 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]42
6 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 [ 6 ก.ค. 2564 ]35
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]47
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]48
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]47
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]56
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]47
12 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 5 เม.ย. 2564 ]50
13 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]52
14 รายงานการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]54
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]49
16 งบการเงินประจำปี พ.ส. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]48
17 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]46
18 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]47
19 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]49
20 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 31 ต.ค. 2556 ]46
 
หน้า 1|2