เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]8
2 ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]12
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 6 ต.ค. 2565 ]17
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) [ 6 ก.ค. 2565 ]51
5 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 25 เม.ย. 2565 ]74
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดิอนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 23 เม.ย. 2565 ]86
7 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]101
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]83
9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 4 เม.ย. 2565 ]98
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2565 ]132
11 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]111
12 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2565 ]108
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]80
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]140
15 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]154
16 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ต.ค. 2564 ]105
17 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]157
18 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 [ 6 ก.ค. 2564 ]152
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]159
20 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]166
 
หน้า 1|2