เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]1
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]1
3 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]11
4 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 [ 6 ก.ค. 2564 ]8
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]20
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]23
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]22
8 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]27
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]22
10 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 5 เม.ย. 2564 ]10
11 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]25
12 รายงานการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]22
13 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]20
14 งบการเงินประจำปี พ.ส. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]18
15 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]20
16 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]20
17 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]20
18 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 31 ต.ค. 2556 ]20
19 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]21
20 งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]19
 
หน้า 1|2