เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) [ 6 ก.ค. 2565 ]14
2 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 4) [ 25 เม.ย. 2565 ]42
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดิอนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 23 เม.ย. 2565 ]51
4 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]48
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]49
6 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 3) [ 4 เม.ย. 2565 ]45
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) [ 14 ม.ค. 2565 ]83
8 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]76
9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2) [ 4 ม.ค. 2565 ]74
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]45
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]105
12 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]109
13 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ต.ค. 2564 ]69
14 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]122
15 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 [ 6 ก.ค. 2564 ]118
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]128
17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]130
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]120
19 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]148
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]132
 
หน้า 1|2