เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554

สำนักงานเทศบาล


สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ

 เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ
หมู่ 4ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
 

E- mail : admin@dontro.go.th

WWW.http://dontro.go.th