เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๙๒๓๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๑-๐๐๐๗ จำนวน ๑ คัน [ 16 พ.ย. 2563 ]163
42 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ [ 4 พ.ย. 2563 ]159
43 จ้างผูกผ้าท่าน้ำลอยกระทง จำนวน 1 จุด,เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 30 จุด [ 28 ต.ค. 2563 ]164
44 ซื้อวัสดุก่อสร้างท่าน้ำลอยกระทง จำนวน 6 รายการ [ 28 ต.ค. 2563 ]167
45 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ [ 27 ต.ค. 2563 ]171
46 ซื้อชุดโต๊ะจำหน่ายสินค้า (โต๊ะโครงเหล็กแบบถอดประกอบได้) จำนวน 1 ชุด [ 20 ต.ค. 2563 ]165
47 ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผัก จำนวน 7 รายการ [ 20 ต.ค. 2563 ]209
48 จ้างการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร [ 12 ต.ค. 2563 ]203
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]204
50 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]212
51 จัดซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน 1,800 ถัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]167
52 จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]149
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]161
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]198
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]165
56 ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2,555 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]162
57 เช่าพื้นที่บริการอินเตอรืเน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน 1 งาน [ 1 ต.ค. 2563 ]164
58 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]205
59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์(ตามรูปแบบก่อสร้างของ ทต.ดอนตรอ) ม.3 [ 25 ก.ย. 2563 ]172
60 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนาเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 40 เล่ม [ 24 ก.ย. 2563 ]175
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13