เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ปีงบประมาณ2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ปีงบประมาณ2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ