เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2555
……………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมี รายละเอียดดังนี้

    เอกสารประกอบ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ