เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
.........……………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ จะดำเนินการสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพร้อม-นานางอิ้น หมู่ที่ 1 
ณ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
- ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670 เมตร พร้อมลงหินคลุกทำผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 670 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ดอนตรอ)

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ