เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๙ รายการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๙ รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ