เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ