เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ