เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแหละหล่อลื่น(สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแหละหล่อลื่น(สำนักปลัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ