เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผลสอบราคา (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
เรื่อง ผลสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
...........................................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ ได้ดำเนินการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2555 ได้กำหนดขายรูปแบบรายละเอียดเอกสารสอบราคา ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 และกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ส่วนการคลังขององค์การบริการส่วนตำบลดอนตรอ และ วันที่ 24 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบและพิจารณาซอง ฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 ราย ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผลปรากฏ 

    เอกสารประกอบ ประกาศผลสอบราคา (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ