เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ป้าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ป้าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ