เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมูที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ซอยไอ้เท่ง-บ้านนายอนันต์-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 5 
ประจำปีงบประมาณ 2555
……………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ จะดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ซอยไอ้เท่ง-บ้านนายอนันต์-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ซอยไอ้เท่ง-บ้านนายอนันต์-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ
- ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ซอยไอ้เท่ง-บ้านนายอนันต์-บ้านนายพร้อม หมู่ที่ 5 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 146 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 4 จุด และ ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน อบต.ดอนตรอ) 

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมูที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ