เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน [ 20 เม.ย. 2563 ]203
162 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน [ 13 เม.ย. 2563 ]161
163 สาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลอง ใหม่สุรินทร์ (ถนนปากเนตรทางพูน-ถนนเหมืองลอย) หมู่ที่ 1 [ 9 เม.ย. 2563 ]209
164 สาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ 1 [ 8 เม.ย. 2563 ]196
165 สาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายหยู-หนำนายชำนาญ หมู่ที่2 [ 8 เม.ย. 2563 ]149
166 สาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ หมู่ที่ 2 [ 8 เม.ย. 2563 ]153
167 สาระสำคัญซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่ 3) หมู่ที่ 3 [ 8 เม.ย. 2563 ]161
168 สาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย (ช่วงหมู่ที่ 1) หมู่ที่ื 1 [ 7 เม.ย. 2563 ]149
169 สาระสำคัญโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายจวน หมู่ที่ 1 [ 7 เม.ย. 2563 ]196
170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 จำนวน 1 คัน [ 18 ก.ย. 2560 ]167
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน [ 11 ก.ย. 2560 ]211
172 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน [ 22 ส.ค. 2560 ]189
173 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และ จัดซื้อหลังคารถบรรทุก จำนวน 1 หลัง [ 22 มี.ค. 2560 ]200
174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่3 [ 22 ธ.ค. 2559 ]162
175 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 [ 14 ธ.ค. 2559 ]188
176 ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูล โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 [ 14 ธ.ค. 2559 ]157
177 ประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 [ 18 พ.ย. 2559 ]199
178 ประกาศผลสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 [ 24 ส.ค. 2559 ]152
179 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 [ 5 ส.ค. 2559 ]158
180 ประกาศผลสอบราคาโครงการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็ก สังกัด ทต.ดอนตรอ [ 21 มี.ค. 2559 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13