เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 243 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน [ 10 มิ.ย. 2563 ]110
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) [ 9 มิ.ย. 2563 ]114
123 จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในพื้นที่ตำบลดอนตรอ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ [ 8 มิ.ย. 2563 ]108
124 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]98
125 จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖ [ 1 มิ.ย. 2563 ]111
126 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ นศ (กองช่าง) [ 27 พ.ค. 2563 ]119
127 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) [ 26 พ.ค. 2563 ]113
128 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) [ 26 พ.ค. 2563 ]114
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองคลัง) [ 25 พ.ค. 2563 ]103
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) [ 25 พ.ค. 2563 ]127
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ(กองคลัง) [ 25 พ.ค. 2563 ]113
132 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ จำนวน ๑ คัน [ 22 พ.ค. 2563 ]120
133 ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) [ 18 พ.ค. 2563 ]113
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ ชุด (กองช่าง) [ 18 พ.ค. 2563 ]108
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) [ 18 พ.ค. 2563 ]106
136 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง [ 18 พ.ค. 2563 ]110
137 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ และปิดเทอม [ 18 พ.ค. 2563 ]109
138 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 18 พ.ค. 2563 ]114
139 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 18 พ.ค. 2563 ]112
140 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓ ป้าย [ 13 พ.ค. 2563 ]111
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13