เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งชุดถังกรองทราย (Pressure sand Fiter) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล) บ้านสำทำ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ จำนวน 1 ชุด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งชุดถังกรองทราย (Pressure sand Fiter) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล) บ้านสำทำ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ จำนวน 1 ชุด
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ