เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ (บ้านนางรจรินทร์ แดงขาว)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนตรอ (บ้านนางรจรินทร์ แดงขาว)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ