เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนตรอ


ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามประกาศองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๕ ราย นั้น 

ลำดับที่
๑ นายทวีสิทธิ์ เมทิโก
๒ นางกานติศา แก้วบรรจง
๓ นางพรรณี เมทิโก
๔ นางประทุม ทองเสมอ
๕. นางรานีย์ เสนทองแก้ว

    เอกสารประกอบ ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ