เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
ประกาศงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนตรอ


เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
๑ อัตรา คือ พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ