เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายวัดดอนตรอ-เขต หมู่ที่ 5 [ 5 ส.ค. 2559 ]21
62 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 2/2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]23
63 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) หมู่ที่ 3 [ 3 ส.ค. 2559 ]24
64 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ [ 2 มิ.ย. 2559 ]26
65 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 2 ของ ศพด.บ้านยางยวน [ 13 พ.ค. 2559 ]22
66 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 [ 31 มี.ค. 2559 ]20
67 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงพริ้ม หมู่ที่ 1 [ 31 มี.ค. 2559 ]22
68 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 31 มี.ค. 2559 ]21
69 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 8 เครื่อง [ 22 มี.ค. 2559 ]22
70 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 14 มี.ค. 2559 ]22
71 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2559 ]22
72 ประกาศกำหนดราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลดอนตรอ [ 9 มี.ค. 2559 ]25
73 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 มี.ค. 2559 ]29
74 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคาพัฒนา (ต่อจากถนน คสล.หนองเคียน) หมู่ที่ 4 [ 3 มี.ค. 2559 ]22
75 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเฉลียว-บ้านนายเฉย หมู่ที่ 3 [ 3 มี.ค. 2559 ]23
76 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหนำนายฟ่อง ม.2-บ้านนายไม้ ม.4 หมู่ที่ 2,4 [ 5 ก.พ. 2559 ]28
77 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายนานางเกลี้ยง-หนองเคียน หมู่ที่4 [ 5 ก.พ. 2559 ]20
78 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างทำตู้ล็อคเกอร์เก็บของสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลดอนตรอ [ 5 ก.พ. 2559 ]24
79 ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และปิดเทอม และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 [ 30 ธ.ค. 2558 ]26
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยลุงพริ้ม หมู่ที่ 1 [ 21 ธ.ค. 2558 ]20
 
|1|2|3หน้า 4|5|6