เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]12
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]9
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]10
4 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]9
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]10
6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]12
7 รายงานการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]10
8 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]11
9 งบการเงินประจำปี พ.ส. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]11
10 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]12
11 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]12
12 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]12
13 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 31 ต.ค. 2556 ]11
14 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 31 ต.ค. 2555 ]11
15 งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]10
16 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]13
17 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]10
18 งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]10
19 ผด.2 [ 13 ธ.ค. 2554 ]10