เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
การขอใช้ถังขยะ


ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ