เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้


ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี  2555

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
2.ภาษีป้าย  ยื่นแบบและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
3.ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ