เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
เบอร์โทรศัพท์ Tel./Fax. 075-772-754, 075-772-551, 075-366-295


หมายเลขโทรศัพท์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และสมาขิกสภาเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

หมายเลขโทรศัพท์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
นายเชาวลิต  สุขเกื้อ กำนัน หมู่ที่ 1 081-737-1418
นายอุทิศ  พลไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 065-367-5166
นายสุพจน์  สุขเกื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 084-625-9813
นางสมศรี  ดวงสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 086-276-0724
นายกวีวัฒน์  หยูทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 081-205-7544
 
หมายเลขโทรศัพท์สมาขิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
เขต 1    
นายสุริยะ  เสนปิ่น สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 089-589-2546
นายสุชาติ  พลไชย สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 081-958-4835
นายเดชวิทย์  อินทร์ทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 090-159-7173
นางพรพิศ  รัตนบุษย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 086-684-4043
นายเค  ดวงใหญ่ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 087-625-6856
นางจรัสวรรณ  วัฒนศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 093-656-5123
เขต 2    
นายภิรมย์  ประทุมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 098-090-8704
นายวิสุทธิ์  ชูดำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 083-502-7517
นายเจษฎา  ด้วงคง สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 080-286-2908
นายอนันต์  มีพฤกษ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 083-634-1624
นายเสน่ห์  ทองเงิน สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 086-954-2648    เอกสารประกอบ

หมายเลขโทรศัพท์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และสมาขิกสภาเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ