เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
รายงานข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]4
2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]6
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2564 ]29
4 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]28
5 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 6 ก.ค. 2564 ]45
6 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 [ 6 ก.ค. 2564 ]38
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]49
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64) [ 26 เม.ย. 2564 ]51
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]49
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]58
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 [ 9 เม.ย. 2564 ]50
12 รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 5 เม.ย. 2564 ]54
13 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]54
14 รายงานการใช้จ่ายเงิน [ 15 ก.ค. 2563 ]58
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]52
16 งบการเงินประจำปี พ.ส. 2559 [ 20 ธ.ค. 2559 ]52
17 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]50
18 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]51
19 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 31 ต.ค. 2557 ]52
20 รายงานฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 31 ต.ค. 2556 ]49
 
หน้า 1|2