เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรศรีธรรมราช
  เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรศรีธรรมราช